เข่งติ่มซำขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Yellow Silicone Edge Cover)

เข่งติ่มซำขอบซิลิโคน

"แมงปูด...การเครื่องครัว" ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ พื้นหนา ขอบซิลิโคนสีเหลือง

ขนาดตั้งแต่ 5 นิ้ว 5 ¾ นิ้ว 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว พร้อมทั้งฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานหุ้มขอบซิลิโคนสีเหลือง หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า เข่งติ่มซำ ขอบพลาสติก ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

ซิลิโคน (Silicone)

ที่นำมาใช้งานกับเครื่องครัวตามทฤษฎีแล้วจะสามารถทนความร้อนได้ที่ช่วงอุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส จนถึง 300 องศาเซลเซียส แต่สำหรับช่วงที่ปลอดภัยต่อการใช้งานจริงจะอยู่ที่ช่วงอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 230 องศาเซลเซียส ซึ่งยังเป็นช่วงที่ซิลิโคนยังคงสภาพอยู่ได้ ในการใช้งานสำหรับนึ่งติ่มซำนั้น อุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายเข่งติ่มซำนั้นจะไม่สูงเกินกว่าที่คุณสมบัติของยางซิลิโคนจะรับได้ ดังนั้น การใช้งานเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน สำหรับการนึ่งอาหารโดยเฉพาะ "ติ่มซำ" จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 55 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 55 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 3/4 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 3/4 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 65 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 3/4 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 3/4 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 65 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 8 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 10 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

ข้อควรระวัง!

หากนำเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขอบซิลิโคนโดนความร้อนที่สูงกว่าคุณสมบัติที่ซิลิโคนจะรับได้ อาจส่งผลทำให้ซิลิโคนละลายได้ ตัวอย่างเช่น การนำเข่งติ่มซำขอบซิลิโคนวางบนเตานึ่งติ่มซำสแตนเลสที่ความร้อนสูงเป็นเวลานานๆ

ซิลิโคนละลาย
รูปขอบซิลิโคนละลายเนื่องจากสัมผัสกับเตาที่ความร้อนสูงเป็นเวลานาน