ที่ตัดแป้งสำหรับปาท่องโก๋ (Stainless Steel Chinese Oil Stick Cutter)

ราคาต่อหน่วย: 
60 บาท
ที่ตัดแป้งสำหรับปาท่องโก๋