ตะขอเกี่ยวเนื้อ ตะขอแขวนอาหาร ผลิตจากสแตนเลส

ตะขอแขวนเป็ดย่าง ตะขอแขวนไก่ต้ม สเตนเลส 27 ซม. (Stainless Steel Duck Hook 27 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 130 บาท

ตะขอแขวนเป็ดย่าง ตะขอแขวนไก่ต้ม สแตนเลส 34 ซม. (Stainless Steel Duck Hook 34 cm)

ราคาต่อหน่วย : 170 บาท

ตะขอแขวนหมูแดง-หมูกรอบ สเตนเลส (Stainless Steel Pork Hook)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

ตะขอแขวนอาหารรูปตัวเอส สเตนเลส 5 นิ้ว (Stainless Steel S-Shaped Food Hook 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 46 บาท

ตะขอแขวนอาหารรูปตัวเอส สเตนเลส 6 นิ้ว (Stainless Steel S-Shaped Food Hook 6 inches)

ราคาต่อหน่วย : 48 บาท

ตะขอแขวนอาหารรูปตัวเอส สเตนเลส 7 นิ้ว (Stainless Steel S-Shaped Food Hook 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 50 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสแตนเลสรูปตัวที ด้ามจับไม้ ขนาด 18 ซม. (Stainless Steel T-Shaped Meat Hook with Wooden Handle 18 cm)

ราคาต่อหน่วย : 270 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสแตนเลสรูปตัวที ด้ามจับสแตนเลส ขนาด 18 ซม. (Stainless Steel T-Shaped Meat Hook with Stainless Steel Handle 18 cm)

ราคาต่อหน่วย : 290 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสแตนเลสรูปตัวที ด้ามจับไม้ ขนาด 28 ซม. (Stainless Steel T-Shaped Meat Hook with Wooden Handle 28 cm)

ราคาต่อหน่วย : 300 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสเตนเลส ด้ามจับไม้ (Stainless Steel Meat Hook with Wooden Handle)

ราคาต่อหน่วย : 400 บาท

ตะขอเกี่ยวไก่ต้มตะขอคู่ สเตนเลส 17.5 นิ้ว (Stainless Steel Double Boiled Chicken Hooks 17.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท