ที่ตักน้ำแข็งขนาดใหญ่

ราคาต่อหน่วย: 
195 บาท

ที่ตักน้ำแข็งขนาดใหญ่ สามารถใช้ตักอย่างอื่นนอกจากน้ำแข็งก็ได้ ตัวอย่างเช่น ตักข้าวสาร ตักเมล็ดถั่ว ตักแป้ง หรือจะประยุกต์ไปใช้ตักอาหารสัตว์ เป็นต้น ส่วนปลายเจาะรูวงกลมขนาด 1 เซนติเมตร สำหรับใช้ห้อยกับตะปูเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ที่ตักน้ำแข็ง
รูปเปรียบเทียบที่ตักน้ำแข็งขนาดกลาง (ซ้ายมือ) และที่ตักน้ำแข็งขนาดใหญ่ (ขวามือ)

คุณสมบัติของที่ตักน้ำแข็งขนาดใหญ่

  • ความยาวทั้งหมด : 30.4 เซนติเมตร
    • ความยาวเฉพาะส่วนของที่ตักน้ำแข็ง : 19.5 เซนติเมตร
    • ความยาวเฉพาะด้ามจับ : 10.9 เซนติเมตร
  • ความกว้าง (ส่วนที่กว้างที่สุด) : 10.8 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 260 กรัม