เตานึ่งติ่มซำ

ราคาต่อหน่วย: 
0 บาท
จำนวนรูนึ่ง ราคา (บาท)
4 24,000
6 25,000
9 30,000
12 0
16 0
18 0